Licznik odwiedzin

DzisiajDzisiaj12
Bieżący tydzieńBieżący tydzień119
Bieżący miesiącBieżący miesiąc1078
Wszystkich wizytWszystkich wizyt444012

Jaka była główna idea powstania Waszej organizacji?
Niezależnie jak to zabrzmi zawiera się ona w trzech słowach „ Bóg, Honor i Ojczyzna". Znaczenie każdego z tych słów staraliśmy w miarę swoich sił i środków przełożyć na codzienne działanie. Zostało to, gdzieś głęboko w naszej podświadomości i doświadczeniu wyniesionym z okresu komunizmu. Wielu z naszych członków bardzo boleśnie odczuło czasy komunistycznej dyktatury. Utracili najbliższych, a dziś mają niskie emerytury i borykają się ze zdrowiem. Honor w Naszym codziennym życiu to połączenie silnego poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne i religijne. Żyliśmy często w świecie własnych wyobrażeń i marzeń, którymi trudno było się publicznie dzielić. Nasza 30 osobowa grupa ma swoją wyobraźnię, swoje myśli, swoją pamięć i tożsamość. Bardzo osobistą. Bez skazy powszechnych a tanich chciejstw. Ta nasza Polska składa się przede wszystkim z pamięci miejsc, uczuć ludzi i zdarzeń, które miały na nas wpływ i ukształtowały naszą wiarę i stosunek do drugiego człowieka.

Jakie są Wasze główne cele i czym kierujecie się w codziennym działaniu?
Wyznacznikiem naszych działań jest statut stowarzyszenia, który został przyjęty przy rejestracji w KRS w dn. 29 07 2011 r. oraz wewnętrzna potrzeba przekazania kolejnemu pokoleniu najważniejszych, choć często tak tragicznych doświadczeń. Należą między innymi do nich:
- Pielęgnowanie tradycji religijnych, kulturowych, narodowych i wychodźstwa.
- Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim w tym szczególnie osób w wieku dojrzałym i niepełnosprawnych.
- Wypowiadanie się w sprawach publicznych, szczególnie dotyczących osób dojrzałych wiekowo, chorych i niepełnosprawnych.
- Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości oraz ułomności i niepełnosprawności.
- Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi na każdym etapie rozwoju ich osobowości
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym jak m.in. przemoc, alkoholizm, narkomania i palenie tytoniu
– Zachęcanie do aktywności w życiu religijnym, społecznym, kulturalnym i politycznym.
– Tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzyludzkich

Bardzo szczytne założenia. W jaki jeszcze inny sposób realizujecie swoje zamierzenia?
Organizujemy wiele uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym. Na przykład od trzech lat w sierpniu w Naszym kościele odprawiana jest msza w intencji poległych i pomordowanych za Ojczyznę w Powstaniu Warszawskim i Wojnie z 1920 r. Po wieczernicy uczestnicy przed krzyżem ze zniczy układają znak Polski Walczącej przy którym śpiewają pieśni religijne, powstańcze i narodowe. Staramy się do udziału zapraszać młodsze pokolenia. Ponadto opracowaliśmy poradnik dla seniora, organizujemy wykłady, pogadanki, dyskusje, warsztaty, imprezy kulturalne. Służymy nieodpłatnym doradztwem prawnym, psychologicznym, socjalnym. Nieobce są nam imprezy o charakterze: rekreacyjno-sportowym i turystyczno-wypoczynkowym. Staramy się także budować kontakty międzypokoleniowe i międzyludzkie oparte na przyjaźni i solidarności oraz krzewieniu form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich. Należy zaznaczyć, że nasze działania, realizowane projekty, kierowane są do mieszkańców dzielnicy, a nie tylko do członków stowarzyszenia.

Czy uwzględniacie tutaj osoby nie radzące sobie w życiu ze względu na wiek lub chorobę czy po prostu poszkodowane przez los?
Jak najbardziej. Członkowie stowarzyszenia włączają się aktywnie we wszelkiego rodzaju akcje pomocy osobom słabszym, starszym potrzebującym pomocy zarówno materialnej jak i duchowej. Czynią wszelkie starania do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Podejmują na skalę swoich możliwości, próby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych. Z kolei dla mieszkańców prowadzony jest punkt wsparcia. Z porad może korzystać każdy, znajdujący się w trudnym położeniu, ma problem i nie wie jak go rozwiązać. Doradcami w naszym punkcie są wolontariusze w różnym wieku, głównie osoby starsze, ale również studenci ostatniego roku i absolwenci prawa w ramach zawartego porozumienia z Fundacją ,, Akademia Juris''. Za porady nie pobieramy opłat !

Pojęcie patriotyzmu wypaczyło się w Naszej rzeczywistości. Co staracie się z tym coś zrobić?
Tak. Dla mieszkańców Naszej dzielnicy organizujemy w kościele wieczernice o charakterze patriotycznym w które zaangażowani są nie tylko seniorzy ale także dzieci i młodzież. Ważne dni, takie jak Dzień Niepodległości, Święto Wojska Polskiego czy Wybuch Powstania Warszawskiego są okazją do uroczystości na terenie Parafii. Celem ich jest budzenie i pogłębianie postaw patriotycznych i budowa więzi międzypokoleniowych. W programach mamy utwory patriotyczne, religijne wykonywane przez artystów amatorów. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wyzwala poczucie dumy i więzi narodowej - buduje społeczność lokalną. Podczas spotkań w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego organizatorzy częstują powstańczą kolacją składającą się z czarnej kawy, czarnego chleba, margaryny, słoniny i smalcu. W każdej z tych uroczystości uczestniczy około 200 mieszkańców naszej Dzielnicy.

Stowarzyszenie współpracuje także z samorządowcami. Czego dotyczą Wasze projekty?
W dn. 21 08 2013 zorganizowano w Urzędzie Dzielnicy Białołęka konferencję na której przedstawiliśmy naszą koncepcje rozbudowy dróg rowerowych w dzielnicy przy połączeniu ich z systemem dróg będących w administracji pow. Legionowo i Lasów Państwowych.
Innym działaniem podejmowanych na rzecz dzielnicy to także dbałość o środowisko - dwukrotnie uprzątnęliśmy tereny zielone dzielnicy – wspólnie z mieszkańcami i uczestnikami Samopomocowego Domu Środowiskowego a także osadzonymi w Zakładzie Karnym. Promujemy Białołękę dając radość innym poprzez organizacje imprez i realizacje projektów a także reprezentując środowisko seniorskie w Warszawie.

Takich oddolnych działań nigdy za wiele a rowerzyści powinni być Wam bardzo wdzięczni. Czy coś jeszcze w temacie aktywności?
Nasza działalność to także dbanie o kulturę fizyczną. Organizowaliśmy wyjazdy turystyczne – do Mszczonowa, Kazimierza, Płocka- Czerwińska, a także do Białowieży i Hajnówki. Organizujemy tez dla naszych członków wyjazdy weekendowe i ogniska, przy których jednak zawsze wracamy do tematów związanych z działalnością stowarzyszenia i jego rozwoju.

Jak każde stowarzyszenie ubiegacie się na pewno o dofinansowanie. Jeśli tak, na co przeznaczono otrzymane środki?
Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków budżetowych m. st. Warszawy. I tak w 2012 r zrealizowano projekt pt. „Bezpieczeństwo w starszym wieku". Wzięło w nim udział ok. 150 osób.
W 2013 r zrealizowaliśmy projekt o nazwie „10 kroków do zdrowia – profilaktyka najlepszym lekarstwem". Celem ich jest poprawa jakości życia, szczególnie poprzez edukacje zdrowotną oraz integrację osób. Wykłady i warsztaty cieszyły się bardzo dobrą frekwencją. Wzięło udział 190 osób, na 105 planowanych.
Następnie przy współpracy z Fundacją „ Art." zorganizowaliśmy projekt dla dzieci pt, „Z wizytą na zamku u Krolla Stasia" W projekcie wzięło udział 120 warszawskich dzieciaków z ubogich rodzin.

Zastanawia mnie ilość przedsięwzięć, która jest imponująca. Wymaga to przecież posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
Aby podołać nowoczesnym metodom działalności członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w wielu szkoleniach, poznają nowatorskie sposoby działania. Biorą także udział w panelach dyskusyjnych, wymieniają doświadczenia. Niezwykle ważne jest poznanie aktów prawnych regulujących działalność organizacji seniorskich w innych Państwach UE oraz aktów prawnych, które dotyczą seniorów po przystąpieniu Polski do struktur UE.

Jak dotąd, widać, że doskonale sobie radzicie. Nie ma jednak róży bez kolców.... to może jakie macie największe zmartwienia?
Współczesne czasy kreują społeczeństwo mocne, zdrowe, młode, piękne, przygotowane do coraz szybszych zmian. W tym układzie osoby starsze czują się dyskryminowane i często wykluczone a ich potrzeby niebrane są pod uwagę. Stąd także trudności przy podążeniu za zmieniającym się światem. Konieczne jest, zatem podejmowanie takich działań, które prowadzić będą do wzmacniania pozycji seniorów, do wspierania ich samodzielności i podmiotowości. W Polsce osoby powyżej 50 roku życia należą do grupy, która jest najmniej aktywna na polu społecznym. Wykluczone z aktywności zawodowej, pomimo kwalifikacji w szybkim tempie stają się także mało aktywne społecznie. Liczne przejawy dyskryminacji ze względu na wiek, lekceważące traktowanie przez młodych powoduje, że z czasem osoby te stają się obywatelami drugiej kategorii.

Jest to bardzo przykre, zwłaszcza jak pomyślimy o propagowaniu eutanazji na świecie. Jak wyglądają Wasze działania na rzecz parafii?
Należy podkreślić że praktycznie w każdym działaniu uczestniczą parafianie. Każde nasze działanie jest nacechowane dbałością o zachowanie tradycji i kultury chrześcijańskiej. Pielęgnujemy ważne dla katolików daty organizując różnego rodzaju spotkania dotyczące dnia papieskiego, rocznicy śmierci Ks. Jerzego, itp. Wieczory poezji ukierunkowane na okolicznościowe daty np. związane ze świętami i świętymi. Teraz prowadzimy cykl pogadanek związany z przygotowaniem parafian do beatyfikacji Jana Pawła II.

Jesteście jedną z wielu organizacji działających na terenie Gminy. Jak wygląda współpraca pomiędzy Wami?
Aby zrealizować Nasze zamierzenia współpracujemy nie tylko z Parafią, ale także tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Poetycko-Muzycznym „Kantata" który swoją muzyka uświetnia nasze uroczystości i jak wspomniano z lokalnym samorządem.
Przy organizacji uroczystości także współpracujemy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury, ze szkołami a szczególnie Nr 314 oraz Państwową Szkołą Muzyczną II Stopnia. Jesteśmy stałymi uczestnikami DKDS i KDS ds. Seniorów i Kombatantów. Tutaj staramy się nie tylko reprezentować, ale także być rzecznikami seniorów. Mamy znaczny wkład w pracach nad powołaniem Warszawskiej Rady Seniorów.

Jak oceniacie swoją działalność jako organizacja?
Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Dziś po 5 latach działalności w różnej formie, możemy powiedzieć, że się udało, choć były bardzo trudne kresy i dalej natrafiamy na trudności.
Nie uskarżamy się. Przeciwności nas wzmacniają, szczególnie gdy po latach nasze pomysły są wdrażane, jako obowiązkowe ! Staramy się żyć ze smakiem, choć przychodzi nam to coraz trudniej, mamy poczucie, że czas się zbiega jak słaby T-shirt w praniu. Po prostu przeciwstawiamy się poglądowi, że to nie kasa rządzi a tylko "równość, wolność i braterstwo", choć trafiliśmy również na rafy demokracji. Nieodparte wrażenie, że wszystko jest na sprzedaż i wszystko można kupić jest uczuciem, które niezwykle dołuje nas w organizacji.

Jakie są plany na przyszłość?
W tym roku realizujemy dwa projekty na które otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta Warszawy. Pierwszy to „Seniorze – pamiętaj o.... – profilaktyka najlepszym lekarstwem".
Drugi, z zakresu kultury realizowany jest pod hasłem „Bądź dumny – żeś Polakiem".
W dalszym ciągu będziemy podejmować różnorodne działania na rzecz integracji i aktywizacji środowiska seniorów. Zapraszamy wszystkich mieszkanców, a zwłaszcza seniorów, którzy chcą podtrzymywać swoje zdrowie najlepszym i najtańszym lekarstwem - aktywnością.
Redakcję PM także dziękuję za poświęcony czas... i życzymy sukcesów.

Punkt porad:
Bezpłatne porady można uzyskać w Punkcie Wsparcia Rodziny we czwartki – od godz. 15.00 do 17.00 – dyżury dla osób pozostających w trudnej sytuacji np.: uzależnionych, współuzależnionych,/ alkohol, narkotyki/, w trudnej sytuacji rodzinnej - w szczególności związanej z przemocą w rodzinie i osamotnieniem, brakiem środków materialnych, przewlekłą chorobą itp. / lokal nr 3 / a także we czwartki od 17 do 19 jest dyżur prawnika .Wtorki od 18.30 do 20.00 dyżury porad prawnych dotyczących prawa cywilnego , kodeksu administracyjnego, praw konsumenckich , prawa spółdzielczego / z wyłączeniem spraw rozwodowych i gospodarczych/ oraz redagowania pism do administracji i urzędów. lokal nr 3.
Oferujemy także pomoc psychologów – zapisy przez telefon lub osobiście we czwartki - lokal nr 3 Poszukujemy wolontariuszy w różnym wieku, posiadających chęć pomagania innym, do prac przy organizacji spotkań, z rozmaitymi umiejętnościami i talentami. Kontakt- zgłoszenia w dniach dyżurów w Domu Parafialnym lok. nr 3 w czwartki od 15.00 do 17.00. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.